Links


Nederlands Muziek Instituut


Dit instituut bewaakt en bewaart de archieven van veel Nederlandse componisten, waaronder die van Jan van Dijk.

Loge De Waare Broedertrouw


Jan van Dijk is sinds jaar en dag lid van deze loge.

Geneco


Deze vereniging behartigt de belangen van haar leden, Nederlandse componisten.

De Steensplinter


Deze Goudse uitgeverij heeft onder andere het boek "Stille Ontmoeting" uitgegeven, een boek over het leven en werk van Jan van Dijk. U kunt hen een e-mail sturen.

Buma / Stemra


Deze organisatie houdt zich bezig met het innen van auteursrechten.

Donemus


Deze instelling verzorgt documentatie en uitgave van Nederlandse muziek en de propaganda van Nederlandse muziek.

Harmonium Vereniging Nederland


Deze vereniging heeft als doelstelling de belangstelling voor het harmonium en de harmoniummuziek op te wekken en gaande te houden, in de ruimste zin des woords.

Huismuziek


Huismuziek, vereniging voor muziek en instrumentenbouw, richt zich op amateur-musici en heeft de bevordering van het samen musiceren tot doel.

Beiaardschool


Dit instituut is een onderdeel van de Hogeschool van de Kunsten te Utrecht, faculteit Muziek.

Huygens - Fokker Stichting


Deze stichting richt zich op 31 toonsmuziek. Van diverse Nederlandse componisten is werk vermeld. Deze pagina vernoemt 31 toonswerken van Jan van Dijk.

Margriet Verbeek


Margriet Verbeek volgde compositielessen bij Jan van Dijk. Daarvoor voltooide zij de studie gitaar aan het Brabants Conservatorium. Tegenwoordig componeert ze. Bovendien heeft zij een tiental werken op haar naam.


Wilt u hier uw link?


Dat kan.
Neem contact op met de webmaster van Jan van Dijk.NET.